VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VÀ CHỨC NĂNG

VND120,000

Lấy hoạt động thẩm mỹ của con người trong thực tiễn đời sống từ cả hai quan điểm đồng đại và lịch đại, làm cái trục chính để xem xét quá trình mỹ hóa từ dạng sơ khai đến dạng trưởng thành.

Hỗ trợ mua hàng:
HOTLINE: 0907 511 929
X