Sổ Học Từ Vựng – Vocabulary

VND34,000

Kích thước: 13×7,4cm

Số trang: 80 trang, được chia làm 2 phần:

  • Cột nhỏ: Dùng để viết từ cần học
  • Cột lớn: Dùng để viết nghĩa của từ, chú thích…
Xóa
X